EN NEWS
Tools
บริษัท NOK รับสมัครงาน
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 13:33 น.

บริษัท NOK รับสมัครงานสำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ทางด้านวิศวฯ

 

 
© : คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง  จ. ขอนแก่น  40002 โทรศัทพ์ 043-362145-6 โทรสาร 043-362087,043-362142