ข่าวสาร

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 มิวสิควิดีโอเพลงปั่นจักรยาน (ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 2015 ) 3 ภาษา 11
2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 141
3 เมนูแจ้งรายรับ - รายจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง 223
4 แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 190
5 รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 (ทุนแบบมุ่งเป้า) 366
6 การพิมพ์ยอดรายการประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 642
7 (ถ่ายทอดสด 13.00 น.) พุทธวจน : ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล 281
8 ตัวอย่าง แบบแสดงภาระงานสอนฯ 542
9 แบบเสนอโครงการวิจัย สำหรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน 231
10 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน 271
11 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรอบ12เดือน 537
12 แบบฟอร์มรายละเอียดผลงานโครงการ Best Practice 2012 1727
13 ถ่ายทอดสดกิจกรรมเชียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2555 769
14 นายกองพัน คุ้มไข่น้ำ ได้รับคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2554 529
15 ถ่ายทอดสดกิจกรรมรับน้องมข. 658
16 ดาวน์โหลด 1148
17 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 1961
18 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 [ภาควิชา] 526
19 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง 620
20 แบบสรุปการเลือกกลุ่มภาระงาน ประจำปี 2554 462