ข่าวสาร

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 มิวสิควิดีโอเพลงปั่นจักรยาน (ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 2015 ) 3 ภาษา 6
2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 132
3 เมนูแจ้งรายรับ - รายจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง 213
4 แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 181
5 รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 (ทุนแบบมุ่งเป้า) 359
6 การพิมพ์ยอดรายการประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 612
7 (ถ่ายทอดสด 13.00 น.) พุทธวจน : ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล 273
8 ตัวอย่าง แบบแสดงภาระงานสอนฯ 530
9 แบบเสนอโครงการวิจัย สำหรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน 224
10 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน 267
11 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรอบ12เดือน 527
12 แบบฟอร์มรายละเอียดผลงานโครงการ Best Practice 2012 1680
13 ถ่ายทอดสดกิจกรรมเชียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2555 754
14 นายกองพัน คุ้มไข่น้ำ ได้รับคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2554 516
15 ถ่ายทอดสดกิจกรรมรับน้องมข. 637
16 ดาวน์โหลด 1114
17 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 1833
18 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 [ภาควิชา] 513
19 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง 599
20 แบบสรุปการเลือกกลุ่มภาระงาน ประจำปี 2554 454