real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo
กำหนดการ รับสมัคร

1. ประกาศฯ เรื่อง การรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2559 //คลิก//

2. ใบรับรองแพทย์ //คลิก//

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ // คลิกดูรายชื่อ//

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รับทุนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตฯ ปีการศึกษา 2559 // คลิกดูรายชื่อ//

 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09 .30 น. ณ ห้องสัมมนา 2  ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการเนื่องจากตรงกับวันพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

วันสอบสัมภาษณ์จากเดิมวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนเป็น วันที่ 18 ธันวาคม 2558

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ จากเดิม วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนเป็น วันที่ 25 ธันวาคม 2558

วันลงนามทำสัญญารับทุนฯจากเดิม วันที่ 11 มกราคม 2559 เปลี่ยนเป็น วันที่ 18 มกราคม 2559

 


สงวนลิขสิทธิ์โดย ©คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Engineering Khonkean University.