163
163

เมื่อวันที่  6-9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา  ณ ตึกเพียรวิจิตร และ อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัด “ค่ายยุวชนวิศวกรรม” ขึ้น   เพื่อรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่มีความสามารถพิเศษ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าค่ายเตรียมความพร้อม เพื่อรับสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio  ปีนี้มีนักเรียนเข้าค่ายกว่า 200 คน ในโอกาสนี้  ศ.ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้พบปะและให้โอวาทแก่น้อง ๆ ในค่าย ทั้งเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งท่านคณบดีเล่าประสบการณ์  เรียนอย่างไร จึงประสบความสำเร็จในชีวิตการศึกษาและหน้าที่การทำงาน    จากนั้น  ทั้ง 8 สาขาวิชา  9 หลักสูตร  ได้ส่งคณาจารย์มาแนะนำสาขาวิชา ทำความรู้จักหลักสูตรต่าง ๆ และโอกาสในการทำงานตำแหน่งงาน   ต่อด้วย การแนะนำหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร แล้วเสร็จ รุ่นพี่ จึงพาน้องค่ายแยกย้ายเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

เปิดใจ น้อง ๆ รอบ Portfolio    น้องขนุน  ภัทรนันท์  แน่นพิมาย  จากโรงเรียนพิมายวิทยาคม นครราชสีมา เล่าถึงความรู้สึกว่า  เป็นการเปิดประสบการณ์ในการหาที่เรียน    เลือกวิศวะ ขอนแก่น เป็นอันดับแรก  คาดหวังว่าจะได้เรียนที่ขอนแก่น  ชอบและจะเลือกเรียนวิศวะโยธา  เพราะเข้ากับนิสัยตนเอง เป็นคนชอบออกแบบ  ชอบก่อสร้าง ชอบประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ  เมื่อกลับถึงโรงเรียนจะเล่าประสบการณ์ค่ายให้เพื่อน ๆ น้อง ๆ ฟัง ว่าเห็นสิ่งใดบ้าง เรียนรู้ชีวิตค่ายอย่างไร  และจะเตือนน้อง สิ่งที่น้องจะต้องเตรียมเมื่อเข้าค่ายค่ะ

น้องมะลิ  มะลิ  ปรีประเสริฐ  จากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  อุดรธานี  เล่าว่า  รู้สึกดีใจมาก  อยากมาเข้าค่ายเพราะชอบวิศวะ อยากเรียนวิศวะ  สนใจวิศวะเคมี   ถ้าผ่านการคัดเลือกจะพยายามเรียนให้ดีที่สุด  จะพยายามนำชื่อเสียงที่ดีมาสู่คณะ  เป็นคนเรียบง่าย แต่ถ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ก็ดีค่ะ

น้องทับทิม  นพรัตน์  ศรีโพนทอง  จากโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา  ศรีสะเกษ  เล่าความประหลาดใจ ไม่คิดจะติดได้เข้าค่าย  มีคนสมัครเยอะมาก ๆ  สมัครเข้าค่ายเพราะอยากเรียนรู้เกี่ยวกับคณะวิศวะให้มากขึ้น  วิศวะ มข. มี 13 หลักสูตร  ชอบวิศวะสิ่งแวดล้อม มีนิสัยชอบดูแลสิ่งแวดล้อม  เก็บขยะบ้าง ดูแลต้นไม้บ้าง จากประสบการณ์เข้าค่ายนี้ นับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิต จะกลับไปเล่า ไปบอกต่อให้เพื่อน ๆ น้อง ๆ

น้องคุณ  นันท์ภัส  วิทยาขาว โรงเรียนลือคำหาญ  วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เล่าว่า  รู้สึกตื่นเต้น ดีใจ ที่ได้รับโอกาสชอบวิศวเคมี  ถนัดด้านเคมีมาก เรียนเคมีได้คะแนนสูงกว่าวิชาอื่น ๆ  เข้าค่ายครั้งนี้  ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการใช้ชีวิต ได้พบพี่วิศวะ  ได้พบเพื่อนใหม่  ได้ใช้ชีวิตช่วงหนึ่งที่คณะวิศวะ  จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้ไปปรับใช้  และเตรียมตัวเข้าเรียนที่วิศวะ มข.  เลือกเป็นอันดับที่ 2  เพราะเลือกเภสัช ม.ขอนแก่น เป็นอันดับที่ 1 แต่มั่นใจว่าจะได้เรียนที่วิศวะ ม.ขอนแก่นค่ะ

น้องนาว  สมฤทัย  บุญมา  จากโรงเรียนบุญวัฒนา  นครราชสีมา  เล่าว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้เข้าค่ายกับเพื่อนใหม่  เรื่องความสามารถ  คือหนูจะพยายามทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดค่ะ  และวันนี้หนูได้รับโอกาสที่ดี หนูจะพยายามทำทุกสิ่งให้ดี ยิ่ง ยิ่งขึ้นไปค่ะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   องค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์  แห่งแรกในภาคอีสาน การจัดค่ายยุวชนวิศวกรรมนี้ขึ้น หวังพัฒนานักเรียน นักศึกษา อย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม และคาดหวังว่ากิจกรรมค่ายนี้   จะส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะผู้นำและคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมชุมนุมและสโมสรฯ  กิจกรรมที่เตรียมให้จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนรักในวิชาชีพวิศวกรรมและเลือกเรียนวิศวกรรมในอนาคต  อีกทั้งช่วยฝึกประสบการณ์ทำงานเป็นทีม และให้นักเรียนค่ายสามารถนำความรู้ ประสบการณ์  ไปเผยแพร่ในสถานศึกษาตนเองได้

 

In this article