เมื่อวันที่  13 กันยายน  2561  เวลา 08.00 น.  ศ.ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์  ครบรอบ 50 ปี  โดยมี  รศ.ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  นำสู่บริเวณพิธี  หน้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล  เริ่มประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า  โดยพระภิกษุจากวัดนาป่าพง  จำนวน 10 รูป  จากนั้น เวลา 10.00 น. ร่วมฟังการบรรยายธรรมะเรื่อง “ ธรรมะสำหรับข้าของแผ่นดิน ”  โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์  โสตฺถิผโล  ประธานสงฆ์วัดนาป่าพง คลองสิบ จังหวัดปทุมธานี

In this article