เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น   จำนวนกว่า 75 คน ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9  ตึกเพียรวิจิตร โดยมี ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับนักเรียน “ต้องขอขอบคุณที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น    ได้เล็งเห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ และทางโรงเรียนได้นำคณะอาจารย์และนักเรียนจำนวนกว่า 75 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อนักเรียนจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับปริญญาตรี มี 14 หลักสูตร โดยปี 2564 นี้มีหลักสูตรใหม่คือ หลักสูตรวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์    ถือว่ากิจกรรมเยี่ยมชมวันนี้ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไปในอนาคต” ผศ.พนมชัย กล่าว

In this article