254 0
254 0

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2019 ในหัวข้อ “THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change Towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus and SDGs”

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2019 ในหัวข้อ “THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change Towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus and SDGs” ในระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

ท่านที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aseanacademicnetwork.com/node/12

In this article