ต่อยอดพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนรังไหม จากป้องกันกระสุนปืนสั้น สู่เสื้อเกราะรังไหมป้องกันกระสุนปืนเอ็ม 16 ทางช่อง 9 MCOT HD