ต้นแบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำวนอิสระ : รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร วิศวกรรมเครื่องกล