196
196

ด้วย ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และถือเป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงได้จัด “พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ” ขึ้น  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00-20.00 น. ณ อาคารพลศึกษา กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ในฐานะประธานในพิธี ลงนามถวายพระพร ประกอบพิธีถวายพานพุ่ม  ถวายความเคารพ ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้และถวายความเคารพ ตามลำดับ  จากนั้น เป็นพิธีจุดเทียนชัย  ประธานประจำ ณ แท่นพิธี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล  ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า ประธานกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้งเป็นเสร็จพิธี

ในโอกาสนี้  นายณรงค์  ทองย้อย และ นางสาวกิตติณัฐ  สุขนาค  ผู้แทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1  เข้าถวายเครื่องราชสักการะอัญเชิญพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ณ เวทีประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

In this article