97
97

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการ “ The Asian Civil Engineering Students Exchange Project 2018 ” ในระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จาก  สปป.ลาว และนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ จากราชอาณาจักรกัมพูชา  ร่วมกิจกรรมแข่งขันวิชาการด้านโยธา   อันเป็นการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จาก 3 ประเทศ  ร่วมเดินหน้าสู่อาเซียน

กิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย การแข่งขันกำลังคอนกรีตตามเป้าหมาย แบบแม่น ๆ  การแข่งขันสะพานไม้เสียบลูกชิ้น และการแข่งขันตอบคำถามทางวิศวกรรมปฐพี   สร้างเครือข่ายวิชาชีพวิศวกรรมก้าวสู่ความเป็นสากล

In this article