94
94

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกาศเชิญชวนร่วมบริจาค  เสื้อผ้า อาหารแห้ง และสิ่งของใช้ที่จำเป็น  เพื่อนำไปช่วยบ้านพี่เมืองน้องชาว สปป.ลาว ที่ประสบอุบัติภัย เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตั้งอยู่ในแขวงจำปาสักและอัตตะปือ  ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ สปป.ลาว ประสบเหตุเขื่อนแตก ในบริเวณ อำเภอสันทราย แขวงอัตตะปือ  ตั้งแต่คืนวันที่  23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทำให้มวลน้ำมหาศาลนับ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร  ไหลบ่าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็ว  มีชาวบ้านได้รับผลกระทบ ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลให้กลายเป็นคนไร้บ้านหลายพันคน  ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือพี่น้อง ชาว สปป.ลาว ได้ที่ ณ จุดบริจาคข้าง รปภ. ชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในโอกาสนี้  รศ.ชินะวัฒน์  มุกตพันธุ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง แก่ รศ.ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  และจากศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 29 ร่วมบริจาคเงิน 10,000.- บาท เพื่อช่วยเหลือพี่น้อง สปป.ลาว  ซึ่งวันนี้ (26 กค.2561) เวลา 14.00 น.  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จะนำเงินช่วยเหลือพร้อมสิ่งของบริจาค ไปมอบผ่านทาง กงศุล สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ถนนมิตรภาพ ( ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดขอนแก่น )  และทางคณะ  ยังเปิดรับน้ำใจจากชาวเกียร์  เพื่อช่วยเหลือพี่น้อง สปป.ลาว  ณ จุดบริจาคต่อไป

In this article