ด้วย Mie University ประเทศญี่ปุ่นให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีความสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ในหลักสูตร “Communication in Japanese” และ Discussion in Japanese (Additional) ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564  –  กุมภาพันธ์ 2565 ข้อมูลเบื้องต้นมีดังนี้

 

1.ข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร Communication in Japanese (Intermediate level)

นักศึกษาที่เข้าร่วมจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3

– เวลาในการเรียนการสอนจะมีความแตกต่างในแต่ละระดับ ซึ่งจะมีการเรียนการสอนทุกวันอังคารในช่วงภาคฤดูร้อน โดยเริ่มจากเวลา 14.40 น. – 16.10 น. (โดยใช้เวลาของญี่ปุ่น Japan Standard Time)

– ใช้ Zoom ในการเรียนการสอน โดยจะส่งลิ้งค์ไปถึงผู้เรียนโดยตรงก่อนการเรียน 1 สัปดาห์

– ไม่ต้องใช้หนังสือในการเรียน ทั้งนี้ผู้สอนจะแจกเอกสารการเรียนตามที่จำเป็น

– วันสุดท้ายของคอร์ส นักศึกษาจะได้มีโอกาสพูดคุยกับนักศึกษาของ Mie University เป็นภาษาญี่ปุ่น

 

  1. 2. ข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร Discussion in Japanese

หลักสูตรนี้สำหรับนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N1 และ N2  (โปรดศึกษาเอกสารแนบรายละเอียดหลักสูตรของแต่ละระดับด้วย)

– หลักสูตรนี้ทั้งหมดมี 13 บทเรียน ซึ่งจะมีการเรียนการสอนทุกวันพุธในช่วงภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (Fall Semester) ตั้งแต่เวลา 16.20 น. – 17.50 (โดยใช้เวลาของญี่ปุ่น Japan Standard Time)

– ใช้ Zoom ในการเรียนการสอน โดยจะส่งลิ้งค์ไปถึงผู้เรียนโดยตรงก่อนการเรียน 1 สัปดาห์

– นักศึกษาจะสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการสนทนาและถกร่วมกับนักศึกษาของ Mie University ประเทศญี่ปุ่น

 

ผู้สนใจโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้จาก https://drive.google.com/drive/folders/1ZAnAgubLILIbnf55d7Ma-gG9NeD09AA5

ผู้สนใจจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2564

In this article