ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “Anchor & Fire Protection Academy” สัมมนาพุกฝังคอนกรีตและระบบป้องกันไฟและควันลาม

บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรม “Anchor & Fire Protection Academy” สัมมนาพุกฝังคอนกรีตและระบบป้องกันไฟและควันลาม

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดกำหนดการ
https://goo.gl/YXXrvS

ฟรี! รับจำนวนจำกัด เพียง 100 ท่านเท่านั้น!!!

  • นักศึกษา ป.ตรี ติดต่อลงชื่อได้ที่ งานสารบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไปลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่    https://form.hilti.com/form-22373/MOTH-Anchor-Academy

สอบถามรายละเอียด โทร 06-1024-5111, 043-009700 ต่อ 50216 หรือ pjatup@kku.ac.th

In this article