[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี Digital

📌📌 ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี Digital 📌📌

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย เรื่อง “ทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี Digital ”

📍ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30-11.30 น.

On Site : ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
On Line : https://kku.world/paznk
(Meeting ID: 992 8554 3717 Passcode: JlB3PBP0dz)

👉 ลงทะเบียนออนไลน์
https://kku.world/9l272

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณจตุพร พิทักษ์พลรัตน์ งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ภายใน 50216 โทรศัพท์มือถือ 06-1204-5111 อีเมล์ pjatup@kku.ac.th

In this article