[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน”

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน” ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม Meeting Room 5 ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

สามารถอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://ip.kku.ac.th/register7.html

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณวีรยา สมภาร E-mail : weerso@kku.ac.th
คุณลลิตา สุขาภิรมย์ E-mail : lalisu@kku.ac.th
โทรศัพท์ 043-202-733, 086-451-4455

In this article