📍📍 ประชาสัมพันธ์ 📍📍

พบกับงานวิจัยดี ๆ ที่งาน “IP FOR KKU ALUMNI ครั้งที่ 2”

จัดโดย ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://ip.kku.ac.th/ipday/index.html
ติดต่อสอบถาม โทร 0-4320-2733 หรือ 08-6451-4455

In this article