[ประชาสัมพันธ์] ทุนวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยความร่วมมือของ บพข. และ บมจ. กสท โทรคมนาคม

(กรอบวิจัย)
แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการผลิต การค้า การบริการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี Internet of Things
เทคโนโลยี LoRaWAN
เทคโนโลยี Cellular
Broadband Internet Access
Big Data Platform
Data Analytics
AI Platform

ดาวน์โหลด Concept Paper ได้ที่ bit.ly/3jn6aYV
และส่ง Concept Paper ได้ทางอีเมล digitaleconomy.pmuc@gmail.com
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

ผู้ประสานงาน ผศ.ดร. กฤษฎา มามาตร
รองผู้ประสานงาน ผศ.ดร. เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์

ติดต่อสำนักประสาน
เบอร์โทร 085-962-2951
อีเมล digitaleconomy.pmuc@gmail.com
ที่อยู่ 2 ศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ อาคารอุทยานนวัตกรรม (NIA)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 73/2 ถนนโยธี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หรือกรอกแบบสอบถามได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJR1gnFqK2MV8dbraPid8Shp_vDCI1O3-f_yDfof–bu6pKA/viewform

 

In this article