[[ประชาสัมพันธ์]] ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Institutional Links (IL) ประจำปี 2563 ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund – NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมกับ British Council เปิดรับทุนวิจัยโปรแกรม Newton Fund Institutional Links (IL) ประจำปี 2563 ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund – NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund ซึ่งเป็นทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร โดยสาขาวิชาการที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
1. Bio Economy, Circular Economy and Green Economy
2. AI for all, Data Economy
3. Aging Society
4. Social Science and Humanity
5. Sustainable Management of Natural Resource
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. (เวลาสหราชอาณาจักร)

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2280
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย และสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์  https://www.britishcouncil.or.th/programmes/education/our-work-support-higher-education-andresearch-sector/NewtonFund/institutional-links

In this article