[[ประชาสัมพันธ์]] ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของประเทศ นำผลงานวิจัยมาใช้ในการเตรียมการและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) เพิ่มเติม

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=3296

ลงทะเบียนและยื่นข้อเสนอโครงการในระบบขอรับทุนที่ http://nriis.nrct.go.th  เลือกหัวข้อที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดและแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS) ได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/Manual.aspx

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลระบบ NRIIS โทรศัพท์หมายเลข 02-5791370-9 ต่อ 607
ข้อมูลการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข 02-5791370-9 ต่อ 409, 410

 

In this article