ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม “การยกร่าง/การจัดเตรียมคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร”

📍📍 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ฟรี!!! 📍📍

ในหัวข้อ “การยกร่าง/การจัดเตรียมคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร”
โดยวิทยากรจากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข.

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่  https://ip.kku.ac.th/register8.html

In this article