ช่องAmarin TV รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อาจารย์ประจำภาควิศวฯโยธา ให้ความรู้สู่ชุมชน ความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย