วิศวฯเกษตร ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ นศ สร้างเวทีแข่งขันกลไกประดิษฐ์ หวังเห็นภาพการทำงานจริงของระบบกลไก