139
139

เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2561 เวลา 08.30- 15.30 น  ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก  มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รอบที่ 3  (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)  ประจำปีการศึกษา 2561 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 193 คน  ขาดสอบจำนวน 2 คน

บรรยากาศโดยทั่วไป   มีผู้ปกครองนักเรียนจากทั่วประเทศ  พานักเรียนมาสอบสัมภาษณ์และแสดงความดีใจที่บุตรหลานสอบผ่าน   และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันนี้  อาทิ  จากจังหวัดชุมพร   จากหนองคาย และจากจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ต่างมีจุดยืนเดียวกันคือ   เป็นกำลังใจ  เป็นแรงใจ  ให้บุตรหลานสู้ในสนามสอบ     ส่วนนักเรียนที่ต้องการ  Clearing  house  หรือสละสิทธิ์ผลการสอบ  ต้องแจ้งสละสิทธิ์ก่อน  นักเรียน จึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบในรอบ  4  หรือ  รอบ  Admissions  ต่อไป

สำหรับผลการสอบสัมภาษณ์   จะประกาศประมาณวันที่  14  มิถุนายน  2561  เป็นต้นไป  จึงขอให้นักเรียนติดตามข่าวการประกาศผลสอบ  ได้ที่  https://EN.KKU.AC.TH/WEB/

 

นภา  รายงาน

In this article