294 0
294 0

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับบริหารจัดการการให้บริการรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์และการให้บริการรถตัดอ้อยขนาดเล็ก เพื่อลดต้นทุนการผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปี 2560  โดยมี ผศ. ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการและ รศ. ดร. กานดา สายแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหัวหน้าทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาตรีของสาขาจำนวน 10 คน โดยระบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการการให้บริการรถแทรกเตอร์และรถตัดอ้อย ซึ่งในปัจจุบันการบริหารจัดการทำได้ยากลำบากและใช้เวลานาน อีกทั้งยังใช้ต้นทุนการบริหารสูง

ระบบดังกล่าวประกอบไปด้วย 4 แอนดรอยด์แอปที่ช่วยในการบริหารจัดการการให้บริการรถแทรกเตอร์และรถตัดอ้อยแบบครบวงจรและสมบูรณ์  โดยเริ่มต้นจากชาวไร่อ้อยสามารถเลือกผู้รับเหมาที่จะให้บริการรถแทรกเตอร์และรถตัดอ้อย และเพิ่มแปลงที่อยากใช้บริการได้ที่แอปเกษตรกร จากนั้นผู้รับเหมาจะตัดสินใจว่าจะรับงานหรือไม่ หากผู้รับเหมาตัดสินใจรับงาน ผู้รับเหมาจะมอบหมายงานให้กับผู้สำรวจไร่อ้อย จากนั้นผู้สำรวจไร่อ้อยจะสำรวจและบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแปลง ระบบจะคำนวณเกรดของแปลงอ้อยและพื้นที่ของไร่อ้อยโดยอัตโนมัติและส่งข้อมูลให้กับผู้รับเหมา จากนั้นผู้รับเหมาจะมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ขับรถตัดอ้อยหรือขับรถแทรกเตอร์ทำงานในแปลงดังกล่าวตามที่เกษตรกรได้ขอใช้บริการจากผู้รับเหมา  ระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถตัดอ้อยหรือรถแทรกเตอร์โดยอัตโนมัติและแจ้งให้กับเกษตรทราบ

 

หากโรงงาน เกษตรกรหรือผู้รับเหมาท่านใดสนใจใช้ระบบดังกล่าว สามารถใช้แอปดังกล่าวได้ฟรีที่

แอปเกษตรกรไร่อ้อย http://bit.ly/canefarmer

แอปผู้สำรวจไร่อ้อย http://bit.ly/canesurvey

แอปผู้ปฏิบัติงานไร่อ้อย http://bit.ly/caneharvester

แอปผู้รับเหมาไร่อ้อย http://bit.ly/canecontractor

วิดีโอแนะนำการใช้แอปเกษตรกรไร่อ้อย http://bit.ly/canefarmervdo

วิดีโอแนะนำการใช้แอปผู้สำรวจไร่อ้อย http://bit.ly/canesurveyvdo

วิดีโอแนะนำการใช้แอปผู้ปฏิบัติงานในส่วนของคนขับรถตัดอ้อย http://bit.ly/canecuttervdo

วิดีโอแนะนำการใช้แอปผู้ปฏิบัติงานในส่วนของคนขับรถแทรกเตอร์ http://bit.ly/canetractorvdo

วิดีโอแนะนำการใช้แอปผู้รับเหมาไร่อ้อย http://bit.ly/canecontractorvdo

ทั้งนี้ทีมพัฒนาระบบขอขอบคุณ บริษ้ท ไฟร์วันวัน จำกัดที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบโมบายแอปพลิเคชันให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบแอปให้ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้

รศ.กานดา – ภาพ/ข้อมูลข่าว

อุ้ม ชาริดา – รายงาน

In this article
X