175
175

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอแจ้งกำหนดการปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษา ซึ่งปรับใหม่บางรายการ  ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

รอบ Admissions

11 กรกฎาคม 2561                        สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

19 กรกฎาคม 2561                        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

21-26 กรกฎาคม 2561                   รายงานตัวเข้าศึกษา

รอบรับตรงอิสระ  T-cas    /  หลักสูตรนานาชาติ  /   หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 

  • หลักสูตรนานาชาติ  จำนวน 4 หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์       หลักสูตรวิศวกรรมเคมี     

หลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิตทัล      หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม   

13 กรกฎาคม  2561                      สอบสัมภาษณ์  ณ  ห้องประชุมชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

16 กรกฎาคม 2561                       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

21-26 กรกฎาคม 2561                 รายงานตัวเข้าศึกษา   http://reg.kku.ac.th

6 สิงหาคม 2561                          วันแรกของการเปิดเรียน

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  โครงการพิเศษ

16 กรกฎาคม 2561                    สอบสัมภาษณ์   ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์

19 กรกฎาคม 2561                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

21-26 กรกฎาคม 2561                รายงานตัวเข้าศึกษา

สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านได้เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สามารถตรวจสอบและจองหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://dorm.kku.ac.th/index   ทั้งนี้ ระบบได้เปิดให้จองหอพักตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  นักเรียนสามารถศึกษาแผนผังหอพักนักศึกษา  หรือหอพักเครือข่าย มข. ได้ ตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และจองห้องพักนักศึกษา   สำหรับนักศึกษาใหม่ทางระบบการจองหอพักมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทันที

In this article