132
132

เมื่อวันที่  27 มิถุนายน  2561 เวลา 10.00-13.00 น. ผศ.ดร.ยุวรัตน์  เงินเย็น  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  นำทีมประชาสัมพันธ์วิศวฯ  ร่วมงานแถลงข่าว  มข. พบสื่อมวลชน  ประจำเดือนมิถุนายน  2561  เรื่อง  โครงรถจักรยานที่ทำจากไหมผสมเรซิน   ซึ่ง กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับ กองสื่อสารองค์กร  และคณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดขึ้น  ณ  ห้องประชุมสิริคุณากร 4 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงรถจักรยานที่ทำจากไหมผสมเรซิน  ผลงานของ ผศ.ดร.พนมกร  ขวาของ  และนายสุธา  ลอยเดือนฉาย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับแรงบันดาลใจให้ประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่น อาทิ ผ้าไหม ซึ่งใช้ทำประโยชน์ได้หลากหลาย ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่ง เป็นเครื่องสำอางแล้ว  ยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นวัสดุทดแทนอื่น ๆ  อาทิ ประดิษฐ์โครงรถจักรยานที่มีไหมผสมเรซินเป็นส่วนประกอบ  เนื่องจากไหมมีลักษณะโครงสร้างที่ความแข็งแรง

ผศ.ดร.พนมกร  ขวาของ  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศ่าสตร์  เผยว่า   ปัจจุบันรถจักรยานที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์  มีน้ำหนักเบาและราคาสูง  40,000-100,000  บาท  แต่โครงรถจักรยานผ้าไหมผสมเรซิ่นที่ประดิษฐ์นี้ เป็นการใช้วัสดุทดแทนคือ ใช้โครงรถจักรยานที่ทำจากไหมผสมเรซิ่นแทนโครงจากคาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งราคาจะถูกกว่า  จากการทดสอบพบว่า  โครงจักรยานผ้าไหมจะสามารถรับแรงกดได้มากกว่าโครงรถจักรยานที่ทำจากอลูมิเนียม ประมาณ 5 เท่า  การทดสอบแรงดึง พบว่า  สามารถรับแรงดึงได้มากกว่าโครงรถจักรยานที่ทำจากอลูมิเนียมได้ประมาณ 8 เท่า  การทดสอบแรงยืดหยุ่น พบว่าโครงจักรยานจากผ้าไหมผสมเรซิ่น  สามารถยืดหยุ่นได้มากกว่าอลูมิเนียม ประมาณ 30 เท่า ซึ่งจะส่งผลดีแก่ผู้ขับขี่คือ น้ำหนักของจักรยานไหมผสมเรซิ่นจะมีน้ำหนักเบากว่า จักรยานอลูมิเนียม หากต้องรับแรงในน้ำหนักเดียวกัน  จักรยานไหมยืดหยุ่นตัวได้ดี เปรียบเสมือนกับจักรยานที่มีโช๊คอยู่ในตัว ทำให้เมื่อยล้าน้อยลง สามารถขับขี่ได้นานขึ้น  แต่ราคาถูกกว่าถึง  4  เท่า

ขณะนี้ทีมนักวิจัย  ได้จดสิทธิบัตรโครงรถจักรยานที่ทำจากไหมผสมเรซิ่น  เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว  หน่วยงานใด  หรือเอกชนรายใดสนใจ  หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์  โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่  กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โทรศัพท์ : 043 203176  โทรสาร : 043 203177  ในเวลาราชการ

In this article