118
118

ผศ. ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมอาจารย์และนักศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม จัด campaign เชิญทุกคน ร่วมรณรงค์ลดการเกิดขยะพลาสติก โดยเริ่มต้นที่ตัวเรา

ปัจจุบันในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีนโยบายยกเลิกการแจกขวดน้ำพลาสติกในที่ประชุม และแทนที่ด้วยวิธีการเสริฟน้ำด้วยแก้วน้ำและเหยือก  รวมทั้งรณรงค์ให้คณาจารย์ยืดอกพกขวดเป็นของตนเอง สำหรับใช้เติมน้ำดื่มและซื้อกาแฟเติมใส่ขวดตนเอง  นอกจากนี้ สาขาวิชาฯ  ได้จัดเครื่องกรองน้ำด้วยระบบ Reverse Osmosis สำหรับบริการน้ำดื่ม ซึ่งดูแลระบบเปลี่ยนไส้กรองอยู่เสมอ จึงมั่นใจได้ว่า น้ำดื่มจากตู้กดน้ำของสาขาฯ จะสะอาด ปลอดภัย ดื่มได้โดยไร้กังวลแน่นอน

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี กำหนดเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก โดยในปีนี้ 2561 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ United Nations Environ-ment Programme:UNEP ประกาศแนวคิด “รักษ์โลก ลดพลาสติก” โดยเชิญชวนลดขยะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (หลอด ถุงพลาสติก)  ลดขยะพลาสติก และใช้พลาสติกให้มีคุณค่ามากที่สุด เนื่องจากปัญหาขยะพลาสติก กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 100-450 ปี ถ้าจำเป็นให้ใช้พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้แทน

จากปัญหาดังกล่าว   สาขาวิชาวิศวฯสิ่งแวดล้อม  จึงขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร พกขวดน้ำตนเองมาใช้บริการกดน้ำดื่มที่สาขาฯ ได้  มีจุดบริการกดน้ำดื่ม ณ ชั้น 1 หน้าสารบัญ และจุดบริการที่ชั้น 2 บริเวณใกล้บันไดทางเดิน  และจัดให้มีจุดรับขยะรีไซเคิลเพื่อทิ้งขวดน้ำและแก้วน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วไว้อีกด้วย

สาขาวิชาวิศวฯสิ่งแวดล้อม  จึงขอเชิญชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ร่วมรณรงค์ลดการเกิดขยะพลาสติก ทำได้ง่ายๆ โดยเริ่มที่ตนเอง ดังนี้

1. Replace: แทนที่การดื่มน้ำจากขวดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งด้วยการดื่มน้ำจากตู้กดน้ำ

2. Refuse: ปฏิเสธการใช้หลอดและถุงพลาสติก

3. Reuse: ใช้ภาชนะที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้

4. Refill: เติมเครื่องดื่มในภาชนะแบบใช้ซ้ำ

5. Recycle: รีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งแยกตามประเภทอย่างเหมาะสม

6. Repost: แชร์วนไป เรารู้โลกรู้นะจ๊ะ

In this article