93
93

ผศ. ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมอาจารย์และนักศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม จัด campaign เชิญทุกคน ร่วมรณรงค์ลดการเกิดขยะพลาสติก โดยเริ่มต้นที่ตัวเรา

ปัจจุบันในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีนโยบายยกเลิกการแจกขวดน้ำพลาสติกในที่ประชุม และแทนที่ด้วยวิธีการเสริฟน้ำด้วยแก้วน้ำและเหยือก  รวมทั้งรณรงค์ให้คณาจารย์ยืดอกพกขวดเป็นของตนเอง สำหรับใช้เติมน้ำดื่มและซื้อกาแฟเติมใส่ขวดตนเอง  นอกจากนี้ สาขาวิชาฯ  ได้จัดเครื่องกรองน้ำด้วยระบบ Reverse Osmosis สำหรับบริการน้ำดื่ม ซึ่งดูแลระบบเปลี่ยนไส้กรองอยู่เสมอ จึงมั่นใจได้ว่า น้ำดื่มจากตู้กดน้ำของสาขาฯ จะสะอาด ปลอดภัย ดื่มได้โดยไร้กังวลแน่นอน

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี กำหนดเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก โดยในปีนี้ 2561 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ United Nations Environ-ment Programme:UNEP ประกาศแนวคิด “รักษ์โลก ลดพลาสติก” โดยเชิญชวนลดขยะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (หลอด ถุงพลาสติก)  ลดขยะพลาสติก และใช้พลาสติกให้มีคุณค่ามากที่สุด เนื่องจากปัญหาขยะพลาสติก กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 100-450 ปี ถ้าจำเป็นให้ใช้พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้แทน

จากปัญหาดังกล่าว   สาขาวิชาวิศวฯสิ่งแวดล้อม  จึงขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร พกขวดน้ำตนเองมาใช้บริการกดน้ำดื่มที่สาขาฯ ได้  มีจุดบริการกดน้ำดื่ม ณ ชั้น 1 หน้าสารบัญ และจุดบริการที่ชั้น 2 บริเวณใกล้บันไดทางเดิน  และจัดให้มีจุดรับขยะรีไซเคิลเพื่อทิ้งขวดน้ำและแก้วน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วไว้อีกด้วย

สาขาวิชาวิศวฯสิ่งแวดล้อม  จึงขอเชิญชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ร่วมรณรงค์ลดการเกิดขยะพลาสติก ทำได้ง่ายๆ โดยเริ่มที่ตนเอง ดังนี้

1. Replace: แทนที่การดื่มน้ำจากขวดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งด้วยการดื่มน้ำจากตู้กดน้ำ

2. Refuse: ปฏิเสธการใช้หลอดและถุงพลาสติก

3. Reuse: ใช้ภาชนะที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้

4. Refill: เติมเครื่องดื่มในภาชนะแบบใช้ซ้ำ

5. Recycle: รีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งแยกตามประเภทอย่างเหมาะสม

6. Repost: แชร์วนไป เรารู้โลกรู้นะจ๊ะ

In this article