วิศวะฯ ม ขอนแก่น วิศวะ มทร อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกันพัฒนาสร้างอุปกรณ์ตู้ UVC และ UVC station