วิศวะ ม.ขอนแก่น การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สัมมนาคุณครูที่เกี่ยวข้องจากทั่วภาคอีสาน”