ศ.ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ (ศิษย์เก่าคณะวิศวะฯ มข. รุ่นที่ 8) ได้สร้างผลงานวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตในภาคเกษตรกรรมไปสู่เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน ด้วยเทคนิคการอบแห้งขั้นสูง เพื่อกู้วิกฤติพลังงานและแก้ปัญหาให้กับภาคเกษตรไทย