655
655

ในประเภทการพัฒนาโโปรแกรมเพื่อความบันเทิง

การแข่งขันนี้ในรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2555 โดยความร่วมมือระหว่าง NECTEC, SIPA และ สวทช ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานครฯ

ทีมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายกฤษฎา แลบุตร นายธนภัทร คามวัลย์ ส่งผลงาน “รถถังบรรลือโลก” โดยมี ผศ. ดร. กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

In this article