741
741

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง Think Big Start Small เด็กต่างจังหวัดกับโอกาสจาก New Econnomy โดยมี ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด การบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์ วัน วัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโซลูชันสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศ อาทิ ปตท. SCG แสนสิริ และ AIS เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร

จารุณี/ข่าว
ธีรฉัตร/ภาพ

In this article