ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0610245444