ติดต่อ โทรศัพท์ : 0819891983  Line : 0819891983
รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002