อุปกรณ์


 

 1. โครงสร้างสแตนเลส ขนาด 27×2 เมตร
 2. โบลเวอร์ Sirocco รุ่น CY125
 3. ท่อปล่อยอากาศทิ้งที่ผ่านการกรองแล้ว
 4. หลอด UV ฆ่าเชื้อขนาด 11 วัตต์
 5. แผ่นกรองอากาศแบบ HEPA Class H14 ตามมาตรฐาน EN1822
 6. จอแสดงสภาวะอากาศภายในห้อง
 7. ท่อ Aluminum Flex ที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งดูดอากาศได้ตามต้องการ

งบประมาณ ชุดละ  40,000 บาท

คุณสมบัติ

 • Air Change Rate > 15
 • Negative Pressure > 10 Pa

 

#ENKKU# อุทิศตนเพื่อสังคม
ท่านใดสนใจบริจาคเพื่อจัดหาให้ รพ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ติดต่อมาได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ


 1. บริจาค หรือ ซื้อนวัตกรรมดั่งกล่าว ผ่านหมายเลขบัญชี
  5513026626 ไทยพานิชย์  บัญชีเงินรายได้
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คุณสามารถนำยอดเงินที่บริจาคให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
 2. ติดต่อสอบถาม
  โทรศัพท์ : 0819891983  Line : 0819891983
  รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
  คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น