คุณสมบัติ


หลักการทำงานและการออกแบบ

          UVC station เป็นชุดเครื่องมือสำหรับฉายแสงอัลตร้าไวโอเลต (UVC) เพื่อฆ่าเชื้อโรค โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด 304 มีความแข็งแรงสูง ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง 0.42 เมตร ยาว 0.42 เมตร และมีความสูง 1.60 เมตร ใช้หลอด UVC ขนาด 40 watt จำนวน 3 หลอด โดยส่วนฐานติดล้อแบบอิสระจำนวน 4 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

การใช้งานโหมดตั้งเวลาอัตโนมัติ

 1. เมื่อทำการเปิดเครื่องที่ตัวเบรกเกอร์ จะมีไฟสีฟ้าติดขึ้นที่ตัวเบรกเกอร์
 2. ไฟแสดงสถานะ จะแสดงเป็นสีเขียว กระพริบเป็นจังหวะพร้อมเสียงสัญญาณ นาน 40 วินาที เพื่อให้ผู้ใช้เดินออกห่างจากตัวเครื่อง
 3. เมื่อเวลาครบ 40 วินาที เครื่องจะเปิดหลอด UVC ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
 4. เครื่องจะทำงานเป็นเวลา 30 นาที
 5. หลังจากทำงานเสร็จสมบูรณ์หลอดไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวติดค้างไว้
 6. ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องไปยังจุดที่ต้องการฆ่าเชื้อในจุดต่อไปได้
 7. ปิดและเปิดเครื่องใหม่เพื่อเริ่มการทำงานในครั้งต่อไป

การใช้งานโหมดไม่ตั้งเวลา

 1. ก่อนเปิดเครื่องให้ถอดปลั๊ก และกดสวิตช์ตัดระบบตั้งเวลา ที่ข้างกล่องควบคุม
 2. เปิดสวิตช์เบรกเกอร์ค้างไว้ เมื่อเสียบปลั๊กแล้วหลอดไฟจะติดทันที และจะดับเมื่อถอดปลั๊ก
 3. ในการใช้โหมดนี้ ควรลากสายปลั๊กและเสียบปลั๊กให้ไกลจากตัวเครื่อง เพื่อป้องกันการสัมผัสแสง UV
 4. หากต้องการกลับสู่โหมดตั้งเวลาอัตโนมัติ ให้ถอดปลั๊ก ปิดสวิตช์เบรกเกอร์ และกดสวิตช์ตัดระบบตั้งเวลากลับคืน

 

การใช้งานโหมดไม่ตั้งเวลา หลอดไฟจะติดทันที แสง UVC สามารถทำลายสายตาและผิวหนังได้

คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ฉายแสง UVC

เมื่อเปิดสวิทช์ไฟแล้วหลอดยูวีจะติดและฉายแสง ผู้ใช้งานต้องออกจากพื้นที่ใช้งานโดยทันที และห้ามมีคนเข้าในพื้นที่ขณะที่หลอดยูวีกำลังทำงาน


 1. บริจาค หรือ ซื้อนวัตกรรมดั่งกล่าว ผ่านหมายเลขบัญชี
  5513026626 ไทยพานิชย์  บัญชีเงินรายได้
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คุณสามารถนำยอดเงินที่บริจาคให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
 2. ติดต่อสอบถาม
  โทรศัพท์ : 0819891983  Line : 0819891983
  รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
  คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น