คุณสมบัติ


1. สามารถขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์ได้น้ำหนัก 60 กิโลกรัม มีโครงสร้างอลูมิเนียม หรือ สเตนเลส
2. มีระบบ Two-way communication ผ่านวิดีโอและเสียง
3. ความเร็วสูงสุด 2.82 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
4. ขนาด ยาว x กว้าง x สูง (mm) 800 x 600 x 1350 น้ำหนัก 85 kg
5. ระยะทางต่อการชาร์จ 1 ครั้ง 2 กิโลเมตร ใช้ Battery ประเภท Lithium-ion ( 24 Vdc/65A )ระยะเวลาในการชาร์จ 40 นาที
6. ใช้ PLC Industrial Control Board (12Input 10-Output 24V 5A)
#ENKKU# อุทิศตนเพื่อสังคม
ท่านใดสนใจบริจาคเพื่อจัดหาให้ รพ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ติดต่อมาได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ


 1. บริจาค หรือ ซื้อนวัตกรรมดั่งกล่าว ผ่านหมายเลขบัญชี
  5513026626 ไทยพานิชย์  บัญชีเงินรายได้
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คุณสามารถนำยอดเงินที่บริจาคให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
 2. ติดต่อสอบถาม
  โทรศัพท์ : 0819891983  Line : 0819891983
  รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
  คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น