ศิษย์เก่าวิศวฯไฟฟ้า มอบเครื่องฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ เพื่อนำไปใช้ในสำนักงานและห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1480

เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2561  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์    รศ. อำนาจ  สุขศรี  ,  ผศ.ประมินทร์  อาจฤทธิ์,  ผศ.บุญยิ่ง  เจริญ  และ อ.จิรัญ  โพธิ์นักขา  คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ได้รับมอบเครื่องฟอกอากาศ   AIR  PURIFIER   ยี่ห้อ  SHARP  จำนวน  4 เครื่อง  จากคุณวุฒิพล  สุริยัน  ผู้แทนศิษย์เก่าวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาคพิเศษ  รุ่นที่ 3   เพื่อนำไปใช้ในสำนักงานและห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานมีอากาศบริสุทธิ์กว่าสำหรับการหายใจ  อีกทั้งเพื่อขจัดฝุ่นละออง ขจัดอนุภาคอันตรายและสารก่อภูมิแพ้   และช่วยยับยั้งโรคติดต่อในที่ทำงานอีกด้วย

ในนามสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ขอขอบคุณในความกรุณา และจะนำเครื่องฟอกอากาศนี้ ไปใช้ในสำนักงานและห้องประชุมสาขาวิชา  ตามเจตนารมย์ของผู้

มอบต่อไป