เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมงกุฏเงิน ชั้น 2 โรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น  รศ.ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม ประธานมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนนและอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา และ ผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) “โครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ทางแยกในเมืองขอนแก่น” ระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น และตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น   โดยมี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวด้วย โดยมี นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวมอบนโยบาย พร้อมด้วย ตัวแทนภาคีเครือข่ายกล่าวถึงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันครั้งนี้ ประกอบด้วย พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4     พลตำรวจโทวิทยา ประยงค์พันธ์ ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิเช่น นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล พลตำรวจโทวิทยา ประยงค์พันธ์ รักษาราชการแทน ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร อดีตเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นพ.สมคิด เลิศสินอุดม ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด รพ.ขอนแก่น นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง

พิธีการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่นได้มอบระบบกล้อง CCTV และอุปกรณ์ต่างๆของศูนย์ควบคุมสั่งการให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Michael Woodford, President ของ Safer road foundation ประเทศอังกฤษ ในการดำเนินโครงการตรวจสอบสภาพการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางแยกด้วยกล้องวงจรปิดในเมืองขอนแก่น เพื่อการตรวจจับผู้ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงด้วยกล้องวงจรปิดอัตโนมัติงบประมาณในการดำเนินการติดตั้งทั้งหมด 8,300,000บาท (แปดล้านสามแสนบาทถ้วน) ในการใช้ประโยชน์ตรวจสอบสภาพการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางแยกที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง จำนวน 3 จุด คือ 1.แยกประตูเมือง 2.แยกประตูมอดินแดง 3.แยกเจริญศรีบนถนนมิตรภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จากสถิติข้อมูลผู้บาดเจ็บ (จาก รพ.ขอนแก่นและเครือข่ายโรงพยาบาล) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา จำนวนผู้บาดเจ็บจากอบุติเหตุลดลงเป็นอย่างมาก รวมถึงผู้ขับรถไม่ปฎิบัติตามกฎจราจรมีจำนวนลดน้อยลงไปด้วย จากปี 2559 มีผู้ฝ่าไฟแดง ประมาณกว่า 700 คัน ณ ปัจจุบัน จำนวนผู้ฝ่าไฟแดง ลดลงเหลือเพียง 50 คัน จะเห็นได้ว่าคนขอนแก่นหันมาปฎิบัติตามกฎจราจรมากขึ้นและเห็นความสำคัญในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินโดยการขับรถตามกฎ ระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เขียนโปรแกรม (Program) ในการใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้หวังว่าพิธีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อด้านบริการวิชาการ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา ให้แก่คณะ  มหาวิทยาลัย  และประเทศต่อไป

In this article