เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ และตัวแทนศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เข้าส่งมอบห้องผู้ป่วย ICU ความดันลบ กักกันเชื้อ สำหรับผู้ป่วยโรคร้ายแรง ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มูลค่า 900,000 บาท

สำหรับข้อมูลห้อง ICU มาตรฐาน AII แบบแยกส่วนได้

– ได้มาตรฐานของห้อง AII รองรับ Inflection Air Bone 2 ( ช่องต่อ O2, Med Air, Vacuum, Emergency Call)

– ห้องความดันลบ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศที่ติดเชื้อภายในไหลออกสู่ข้างนอก

– ออกแบบระบบหมุนเวียนอากาศภายใน ให้อากาศดีหมุนเวียนจากบนลงล่าง ไม่ให้อากาศย้อนกลับขึ้นมา เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางแพทย์

– สามารถแยกประกอบ และเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก

– สามารถทำงานโดย แยก/รวม Unit เพื่อความประหยัดและความเหมาะสมในการใช้งาน

โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิษย์เก่า EN KKU พี่อารักษ์ วศ.9 อาร์ท อ้อย วศ.29 เอ็ม วศ.30 และ บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#วิศวะมอดินแดง #ENKKU #KKUEAA #ENKKU9 #ENKKU29 #ENKKU30

คลิกชม  https://www.youtube.com/watch?v=DxTFDVdzRnk

ข้อมูลจาก เพจสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

In this article