ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สำหรับบุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

 

link สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร : https://ip.kku.ac.th/how-to-patent/1902/

Link สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นคำขอแจ้งลิขสิทธิ์ : https://ip.kku.ac.th/copyright/1984/

Link สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ : https://ip.kku.ac.th/how-to-patent/1991/

 

ที่มา :  ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข.

 

 

 

 

เจ้าของเรื่อง : หทัยภัทร ไชยนาพันธ์  โทร. 043-009-700 ต่อ 50217  หรือ เบอร์ภายใน 50217   email: hatach@kku.ac.th