ทุนวิจัย Junior Research Fellowship Program 2022

สำหรับอาจารย์หรือนักวิจัยที่สนใจไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส

สาขาวิชา:               ทุกสาขาวิชา

ระยะเวลาทำวิจัย:      2-6 เดือน

กำหนดปิดรับสมัคร:   วันที่ 26 ตุลาคม 2564

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/z8zdr