ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัยร่วม The 2022 SATU Joint Research Scheme (JRS)

 

     ด้วยสำนักเลขาธิการ The Presidents’ Forum of Southeast and South Asia and Taiwan Universities ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุนโครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิก ภายใต้หัวข้อ “The 2022 SATU Joint Research Scheme (JRS)” ประจำปี 2565 ดังรายละเอียดตามเอกสารโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ และเปิดรับข้อเสนอโครงการในสาขาวิชาต่างๆดังต่อไปนี้

     – Liberal Arts
     – Management
     – Sciences
     – Social Science
     – Engineering & Electrical Engineering
     – Computer Science
     – Planning & Design
     – Bioscience & Biotechnology
     – Medicine
     – Multidisciplinary Research
      หากท่านสนใจสามารถสมัครและส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL: https://kku.world/ieuqx 

 

กำหนดการรับสมัคร

โครงการระดับ PI Proposal ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2565 

ในส่วน Co-PI Proposal จะเปิดข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 

 

     สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเสาวณีย์ นามทะจันทร์ กองการต่างประเทศ อีเมล saowana@kku.ac.th โทร 44567 หรือ 043-202-059