ทุนการศึกษาและวิจัย ณ ประเทศออสเตรีย “Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET” ประจำปี 2565

รัฐบาลออสเตรีย เปิดให้ทุนการศึกษาและทุนวิจัย แก่ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และ นักศึกษา

ชื่อทุนโครงการ “Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET” ประจำปี 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กำหนดการปิดรับสมัครทุน:     วันที่ 1 มีนาคม 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่:   https://grants.at/en/