ช่อง 7 ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่ความเหมาะสมและการจัดการดินสำหรับการปลูกอ้อย