ข่าวคณบดีวิศวฯ ทำบุญตักบาตร วันสถาปนา คณะแพทย์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาฯ และร่วมงานเกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2562

           เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และหัวหน้างาน ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 47 ปีแห่งการก่อตั้ง และในพิธีคณบดี ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้เช่นกัน

          ต่อจากนั้น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมรองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตร และมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  ในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ครบรอบ 26 ปี
และสุดท้ายวันนี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกของคณะวิศวฯ ให้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2562 จำนวน 10 ท่าน ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ และนำเข้าร่วมงาน

In this article