ข่าวประชาสัมพันธ์ วิ่งกับนายช่าง มข. ในรายการ อีสานวันนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561