ช่อง KKU NEWS พิธีมอบเครื่องกำเนิดไอน้ำบ๊อช เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดไอน้ำ