พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 และพิธีเปิดอาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ

15320386_1057432184382749_1382295797_n

เนื่องด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ทางคณะฯจึงใคร่ขอปิดอาคารดังต่อไปนี้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
1. EN01 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2. EN05 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร (ที่ตั้งกองอำนวยการร่วม)
3. EN12 อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
4. EN16 อาคารเพียรวิจิตร
5. EN18 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ

และทางคณะฯได้ปิดถนนการจราจรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรูป (สัญลักษณ์ขีดสีแดง) ตั้งแต่เวลา 05:00 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ส่วนอาคารอื่นๆนั้นยังอนุญาตให้ใช้ได้ตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูล : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
15417046_1066713930121241_724205390_n

อัพเดททางมหาวิทยาลัย
– ประกาศกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มข. ประจำปี 2559
– ประกาศการแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 ประกาศกำหนดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559